Meistä

Aeri Oy

Aeri Oy on Kuopiossa vuonna 2021 perustettu ilmanlaatuun erikoistunut yritys. Aeri Oy on  suomalaisen ilmanlaadunmittauksen pioneerin, JPP Kalibrointi Ky:n seuraaja. JPP Kalibrointi Ky:n toiminta siirtyi kokonaisuudessaan Aeri Oy:lle 1.1.2022. Yhteensä yrityksessä on lähes 50 vuoden kokemus ilmanlaadun mittaamisesta, konsultoinnista ja mittalaitteiden kalibroinnista.

Laatu on sanana yritystämme kuvaava sekä substanssin että arvomaailman osalta. Käytämme ja ylläpidämme laatujärjestelmää, joka täyttää standardien EN ISO 9001 ja EN ISO 17025 vaatimukset. Käytössämme oleva ja yhdessä Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen kanssa laatimamme laatujärjestelmä on tällä hetkellä käytössä merkittävällä osalla suomessa ilmanlaatua mittaavista kaupungeista/kunnista. Olemme osa ilmanlaadun kuntamittaajien laatuverkostoa ja olemme jatkuvasti mukana kehittämässä suomalaista ilmanlaadun mittausta. Teemme yhteistyötä myös laitetoimittajien ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Tarjoamme palvelujamme julkisyhteisöille ja yksityisille yrityksille.

Pyrimme lisäämään tietoutta ilmanlaadusta ja keinoista joilla jokainen voi vaikuttaa ilmanlaatuun positiivisesti. Puhdas ilma on meidän jokaisen oikeus ja vastuu.

aeri – ulkoilmanlaadun mittaaminen ja konsultointi

Puhdas ilma on meidän jokaisen oikeus ja vastuu.